Skip to main content

Advents- och julsånger

Advents- och julsånger med Dan Inge Olsson på Hässleholms Missionskyrka kl. 14.00.

Varmt välkomna!

I samarbete med studieförbundet Bilda.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Hässleholms Missionsförsamling
Vallgatan 10
28131 HÄSSLEHOLM

Mer inom Folkhälsa