Skip to main content

Ledarhelg - Hållbart engagemang

Välkommen till en ledarhelg för dig som är engagerad i samhällsfrågor!

Ideellt engagemang för medmänniskor i behov av stöd eller för en positiv samhällsutveckling är vitalt för samhället.

När vi brinner för något viktigt är det dock lätt att brinna ut. Hur kan mitt engagemang bli hållbart i längden? 

Helgen innehåller två huvudelar:

ATT HANTERA PRESSEN
När vi är djupt engagerade i andra människors liv eller i viktiga sakfrågor så kan vi snart möta behov som verkar vara gränslösa.
I denna workshop har vi en psykolog på plats som processleder oss i att arbeta med hur vi förhåller oss till alla känslor, och inre och yttre krav som kan följer i en sådan situation.

ATT HANTERA KONFLIKTERNA
När människor med olika erfarenheter, idéer och fördomar delar plats kan konflikter uppstå. Under ledning av en erfaren utbildare från Kristna Fredsrörelsen får du lära dig att dra nytta av konflikter istället för att låta dem störa verksamheten. Utifrån er verklighet och tillsammans med våra utbildare får er grupp träna på hur ni känner igen en konflikt, hur kraften i konflikten kan användas konstruktivt och hur ni kan hantera konflikter utan att bryta ned varandra. I utbildningen gör vi övningar inom:

– Konfliktteori
– Att kartlägga en konflikt
– Ickevåldskommunikation

PLATS: Munkvikens lägergård, söder om Skellefteå
DATUM: 27-28 september
KOSTNAD: Kostnadsfritt för dig som är ledare i Bilda. 3000 kr för övriga.
ANMÄLAN: Via formuläret på denna sida, senast 28 augusti.
Ange eventuell specialkost samt om vi på annat sätt kan underlätta ditt deltagande.

HÅLLPUNKTER
Fredag
17:00 Incheckning
18:00 Middag
19:30 – 21 Inledning

Lördag
7.30 Frukost
8.30 Pass 1
10.00 Fika
10.30 Pass 2
12.00 Lunch
13.00 Pass 3
14.30 Fika
15.00 Pass 4
16.00 Slut

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Pedagogik och metodik