Skip to main content

Fördjupa dig i hållbart engagemang

När vi brinner för något viktigt är det lätt att brinna ut. Hur kan ditt engagemang bli hållbart i längden?

Under två dagar vänder vi oss inåt och tittar på hur vi hanterar känslor och gränssättning men också konflikthantering och gruppdynamik. Syftet är att öppna upp för reflektion och stärka dig i ditt engagemang – med utgångspunkt på dig och din grupp.

Vi på Bilda möter dagligen människor som kämpar för att göra välden till en bättre plats. Många av våra cirkelledare jobbar för att stötta medmänniskor i behov av stöd och skapa positiv samhällsutveckling. Det ideella engagemanget är en oerhört viktig del av samhället och drivkrafter som behöver vårdas.

Helgens två huvuddelar

Att hantera pressen

När vi är djupt engagerade i andra människors liv eller i viktiga sakfrågor möter vi ofta behov som kan kännas gränslösa. I denna workshop har vi en psykolog på plats som processleder oss i hur vi förhåller oss till känslor, och inre och yttre krav som följer i en sådan situation.

Att hantera konflikterna

När människor med olika erfarenheter, idéer och fördomar delar plats kan konflikter uppstå. Under ledning av en erfaren utbildare från Kristna Fredsrörelsen får du lära dig att dra nytta av konflikter istället för att låta dem störa verksamheten. Utifrån er verklighet och tillsammans med våra utbildare får din grupp träna på hur ni känner igen en konflikt, hur kraften i konflikten kan användas konstruktivt och hur ni kan hantera konflikter utan att bryta ned varandra.

I utbildningen gör vi övningar inom:

  • Konfliktteori
  • Att kartlägga en konflikt
  • Ickevåldskommunikation

Till vem riktar sig dagarna?

Till dig som är engagerad i samhällsfrågor och samhällsförändring – själv, tillsammans med en grupp eller i en förening. Du behöver inte vara cirkelledare i Bilda för att anmäla dig, men aktiva cirkelledare i Bilda deltar utan kostnad.

Anmäl dig via formuläret på denna sida, senast 28 augusti. Ange eventuell specialkost samt om vi på annat sätt kan underlätta ditt deltagande.

Hållpunkter för dagarna

Fredag

17:00 Incheckning

18:00 Middag

19:30 – 21 Inledning

Lördag

7.30 Frukost

8.30 Pass 1

10.00 Fika

10.30 Pass 2

12.00 Lunch

13.00 Pass 3

14.30 Fika

15.00 Pass 4

16.00 Slut

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Pedagogik och metodik