Skip to main content

Ungas hälsa och Existentiella frågor

Hur kan man veta om en ung människa mår psykiskt dåligt eller om hens mående är kopplat till livets allmänna upp- och nedgångar? Hur kan man hjälpa den som är i akut behov av stöd och hur kan man arbeta förebyggande genom de existentiella hälsodimensionerna? Välkommen till en heldag med fokus på unga och hälsa!

Föreläsningar under dagen:

Ungas syn på psykisk ohälsa

Sofia Kvist Lindholm, lektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, berättar om sin forskning gjord utifrån WHO:s enkät Skolbarns hälsovanor i syfte att ta reda på vad siffror om ökad psykisk ohälsa egentligen betyder. Vad står begrepp som ångest och depression för, hos unga själva? Vilka insatser från vuxenvärlden fungerar?

1a hjälpen till psykisk hälsa

Anders Facks, studentpräst, och Frida Carlsson, församlingspedagog, berättar om kursen 1a hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Anders och Frida är utbildade instruktörer vid Karolinska Institutet och informerar om kursens innehåll och upplägg. Möjlighet att anmäla sig till kursen i sin helhet kommer att finnas på plats.

Existentiell hälsa som resurs i mötet med unga

Cecilia Melder, teol.dr, högskolelektor samt präst i Svenska kyrkan, föreläser om sin forskning i existentiell hälsa. Kan det finnas ett samband mellan hälsa i vid mening och avsaknad av existentiell grund, där hopp och meningsfullhet förlorat sin plats i unga människors liv? Den existentiella dimensionens betydelse för självskattad hälsa och livskvalitet lyfts fram och vi får möjlighet att praktiskt prova några av de verktyg som finns att tillgå.

 

Dagen är ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och S:t Lukas.

Varmt välkommen att anmäla dig senast 5 september!

Du som är eller blir aktiv Bildaledare kan höra av dig för subvention av deltagaravgiften.

 

Viktigt angående anmälan:

Anmälan är bindande

Sista anmälningsdag 5 september

Mat och fika ingår. Meddela specialkost i fältet för specialkost.

Meddela faktureringsadress.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Linköpings Missionskyrka
Drottninggatan 22
58225 LINKÖPING

Mer inom Folkhälsa

Mer inom Existentiella frågor