Skip to main content

Kreativ zon: En skapelsevänlig församling

Trädtoppar möts mot blå himmel som bakgrund

Hur tar vi som församling vårt ansvar som förvaltare av skapelsen? Hur kan vi bidra till en hållbar framtid för jorden, och kommande generationer? Välkommen till en workshop där vi tillsammans tar oss an klimat- och miljöfrågorna utifrån en församlingskontext!

Ledare: Josefin Lämås, student i internationell kris- och konflikthantering, samt vandrarhemsföreståndare med engagemang för hållbarhet.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Samhällsengagemang

Mer inom Hållbar utveckling