Skip to main content

Välkommen att vandra - pilgrim i stan!

Det är nu sjätte året i rad som vi inbjuder till Pilgrim i stan i Örebro. Vi vandrar på trottoarer och stigar. Temat för årets vandring är Att leva i förändring och vi kommer att reflektera över samhällets förändring, förändring i livet, åldrandets förändring, vad vi behöver för klimatets skull och trons förändring.

Det finns mycket som förändras under livets gång, både vi själva som personer och förutsättningarna runt omkring oss. Klimatets förändring kan medföra ändrade livsbetingelser. I och med att vi blir äldre så utvecklas vi, och utan utveckling ingen förändring. Vi talar om samhällets förändring, om hur livet förändras när man måste fly från sitt land och trons och livets förändring. Detta och en hel del annat reflekterar vi över under vandringarna och föreläsningarna, och vi lyfter det i de andakter vi samlas till.

Pilgrimsvandring är ett sätt att möta sig själv, medmänniskor, naturen och Gud. Under dagen har vi en medvandrare som introducerar dagens tema, och på kvällen, efter middagen i Betlehemskyrkan, får vi en fördjupning i samma ämne.

Välkommen att vandra en dag, två dagar eller alla. Varje dag eller varannan, precis som det passar dig bäst. Kan du inte vara med och vandra är du välkommen till middagen och/eller kvällsprogrammet.

Datum, teman och medvandrare

Onsdag 12/6
Tema: Bejakar vi eller förnekar vi förändringen av klimatet?
Medvandrare: Pether Nordin, Stiftsdirektor på Linköpings stift. Ordförande i Diakonia.

Torsdag 13/6
Tema: Utan förändring ingen utveckling
Medvandrare: Berit Carlström, engagerad i flera sammanhang där samtalet får stå i centrum. Har en bakgrund inom RPG och Örebro Missionsskola.

Fredag 14/6
Tema: Samhälle i förändring
Medvandrare: Agneta Blom, docent i Statskunskap och kommunfullmäktiges ordförande i Örebro.

Lördag 15/6
Tema: Förändrade livsvillkor
Medvandrare: Maria Alejandrina Kronberg (Handy), från Guatemala,  har arbetat 18 år som åklagare. De sista 9 åren med narkotikabrott.

Söndag 16/6
Tema: Trons och livets förändring
Medvandrare: Göran Sahlberg, Fil. dr. i filosofi, författare, lektor, statsvetare.

Upplägg onsdag-lördag

09.00 Morgonbön i Betlehemskyrkan

09.30 Dagens vandring startar. Ta med matsäck till fika och lunch. Onsdag, fredag och lördag gör vi långa vandringar 12-15 km. Tillbaka vid Betlehemskyrkan ca kl. 15.30. Torsdag gör vi lite kortare vandring, 8-10 km. Tillbaka vid Betlehemskyrkan ca kl. 14.00.

17.00 Middag i Sturegården.

18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan.

19.00 Att leva i förändring. Dagens medvandrare föreläser över dagens tema.

Upplägg söndag

09.00 Morgonbön i Betlehemskyrkan

09.30 Dagens vandring startar. Ta med matsäck till fika. Söndag vi gör en kortare vandring, 8 km. Tillbaka vid Betlehemskyrkan ca kl. 13.30

14.30 Middag i Sturegården.

16.00 Pilgrimsgudstjänst med nattvard i Betlehemskyrkan. Dagens medvandrare predikar.

Information och anmälan

Föranmälan För att delta i vandringarna behöver du anmäla dig senast den 7 juni här till höger alt. via telefon 019-601 53 50. Ange vilken eller vilka dagar du vill vandra.

Anmälan till middag Du som vill äta middag, anmäl senast kl. 12 dagen innan till 072-565 24 60 eller betlehemskyrkan.orebro@telia.com. Ange behov av särskild kost.

Kostnader Vandringarna: Gratis. Middag: 80 kr, barn upp till 18 år gratis. Kvällsprogram: 50 kr. Paketpris: Fem middagar och fyra kvällsprogram för 500 kr

Plats Betlehemskyrkan, Sturegatan 9, Örebro www.betlehemskyrkan.nu Närmaste busshållplats finns vid Kristinagatan alternativt Skebäcks vårdcentral, linje 22.

Mer information Kontakta pastor Katarina Linderborg, Betlehemskyrkan 072-565 24 60

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Betlehemskyrkan Örebro
Sturegatan 9
70214 ÖREBRO

Mer inom Religion och tro