Skip to main content
Just nu upplever vi störningar gällande anmälan till vissa arrangemang. Tack för ditt tålamod vid eventuella problem!

KPNs vuxenutbildning - Östliga liturgier

KPN inbjuder - Östliga liturgier med Arkimandrit Matthias Grahm

Östliga liturgier – en inspiration för hela kyrkan.

I katolska kyrkan i Sverige finns flera östliga riter med en andlighet som går tillbaka till apostlarnas tid. Dessa liturgier öppnade (och öppnar!) helt nya horisonter i synen på människan.

Arkimandrit Matthias Grahm kommer att tala om hur den gudomliga liturgin omsluter människan i sin helhet och visar både hennes himmelska och historiska dimension.

Kostnaden för kursen är 1000 kronor. Subventionerat pris för kateketer 600 kronor och för ungdomar upp till 28 år 300 kronor.

Utbildningen ingår i en serie som löper över två år.

Du anmäler digwww.kpn.se och där kan du läsa mer om de andra kurserna.

Tid är kl 17 (Fre) till kl 15 (sön)

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Heliga Hjärtas Kloster
Heliga Hjärtas Kloster 107
59293 BORGHAMN

Mer inom Religion och tro