Skip to main content

BOTH ROLES AND BEYOND – TANGO with Brigitta Winkler 28 juli - 1 augusti 2019

Roller är sociala konstruktioner. Regler och traditioner är skapade för att hjälpa och vägleda oss genom komplicerade inställningar. Du är den som väljer. Vi är de som ändrar eller/och håller vad vi värdesätter. 

Att leda och följa är en fullständig cykel. Båda rollerna är delar – av en. Vi upptäcker friheten av improvisation – frihet att skapa. 

Det finns ledarkvaliteter, rörelser och åtgärder – i följarrollen -och vise versa. Vi tar en närmare titt på struktur och de olika teknikerna av ​​tango för att förstå det på ett praktiskt och också på en djup konceptuell nivå. 

Kroppskännedomsessioner hjälper dig att hitta och förbättra relationen till jord och balans; flöde och timing.  Särskilda uppfunna övningar inbjuder dig att leka med vad du redan vet och utveckla den till nya områden. Väl framme väntar ett nytt landskap på dig samt att skapa bortom roller i en intim miljö

Brigitta Winkler är en internationellt uppmärksammad lärare – som älskar, lever, jobbar och reser med tango professionellt över 30 år! 

Genom åren har hon samarbetat och dansat med många danspartners bland dem Coco Diaz, Thomas Howlin, Catcho Dante. På 90 talet grundade hon det första helt kvinnliga danskompaniet, TANGO MUYER tillsammans med fem andra kvinnor. De utförde dansteater över hela USA samt i Europa. I Berlin ägde hon en dansstudio 1986-2016. Sedan 1995 växlar hon sitt liv mellan New York City och Berlin. Från 1990-1995 studerade hon BODY tankesamlande med Bonnie Bainbridge Cohen. Under de senaste decennierna har hon skapat reträtter för kvinnor som leder och följer. (Hawaii, Kalifornien, Toscana) Liksom för alla kön alla roller. Social dans. Det krävs två för att känna en! Vi ansluter och flyttar för att skapa tillsammans. Detta är en tillflyktsort för tangodansare som redan dansar båda rollerna och för dem som dansar en roll och vill utforska den andra. 

Från tidigare deltagare om varför man väljer Brigitta – närvarande, engagerade och härlig professionell lärare – Vi älskar Brigitta’s undervisning eftersom hon gör att även svåra saker känns naturliga, enkla och eleganta.

Förutom tango kommer du också ha möjlighet att njuta av de vackra omgivningarna Sunne skärgård och Andersön naturreservat.

 

Språk: Engelska.

Lärare: Brigitta Winkler.

Tillfällen: söndag-onsdag 9,30-22,00, torsdag 9.30-17.00.

Pris inklusive 5 luncher: 2000 SEK.

Pris med enkelt boende för fyra nätter inklusive frukost , lunch och middag + tango kurs 4500 SEK.

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Pascale Sauma Stenberg

073-9577078
pasce91@hotmail.com

 

Théodora Sauma

070-5588138

theodorasauma@hotmail.com 

Roles are social constructs. Rules and Traditions are created to help and guide us trough

complex settings. You are the one who chooses. We are the ones who change or / and keep what we value.

 

To  move with lead AND  follow means a complete Cycle .

Both Roles are parts – of ONE .

 

We discover the freedom of improvisation – the Liberty to CREATE.

 

There are leader qualities, moves and action – in the follower Role -and visa versus. 

We take a close look at the Structure and the various Technics of Tango to understand it on a practical and also on a deep conceptual level.

 

Body awareness sessions will help you to find and improve the relationship to Ground and Balance; Flow and Timing.

Special invented practices invite you to play with what you know already and expand it to new territory.

Once arrived a new landscape awaits you / co creating beyond roles in an intimate setting 

 

 

Brigitta Winkler is an internationally acclaimed teacher – who loves lives works and travels with Tango professionally over 30 years!

Through the years, she collaborates and dances with many dance partners among them

(Coco Diaz ,Thomas Howlin, Catcho Dante). In the 90 ties she founded the first all women dance company, TANGO MUYER together with 5 other women.They performed Dance theatre all over the United States as well as in Europe .

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Sunne Prästgård
Sunne Prästbord 105
83294 ORRVIKEN

Mer inom Dans och teater

Mer inom Modern dans