Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Café Existens med Sofia Camnerin

"När livet stramas åt skärps blicken"

”När livet stramas åt skärps blicken”. Så lyder temat för Café Existens den 25 april. Det är också titeln på en bok av kvällens gäst Sofia Camnerin, som är biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Med utgångspunkt i denna skarpsynta och starkt berörande bok delar Sofia sin personliga berättelse om att stå i en krävande ledarposittion och samtidigt vara mamma till ett barn i behov av särskilt stöd.

 

Det är en berättelse om kris, kamp, vardagsljus och kärlek. Sofia skrev boken och talar med intentionen att ge tröst och hopp åt andra föräldrar i liknande situationer. Hon vill också skingra okunskapen om neuropsykiatriska funktionsvariationer, men framför allt vill hon lyfta barnen. Det barn Sofia skriver om får genom hela boken namnet ”vårt underbara barn”.

 

Som teolog har Sofia framför allt arbetat och skrivit om Försoningen genom Kristus. Cafékvällen den 25 april kan för många bli en hjälp till försoning när ”Livet inte blev som vi har tänkt oss”.

 

Välkommen och bjud gärna med någon som du tror särskilt skulle värmas och lyftas av denna kväll.

Café från kl. 18:30.

Programstart kl. 19:00.

 

I samarbete med studieförbundet Bilda.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Alingsås Equmeniakyrkan
Kungsgatan 46
44131 ALINGSÅS

Mer inom Folkhälsa