Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Norrlands katolska dekanat vallfärd 23 -25 maj 2019

Temat för årets vallfärd är ” Magnificat anima mea Dominum – Min själ prisar stoligen Herren(Luk 1:46)

23 maj buss via Sörforsa, Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå till Skellefteå. Anslutning från Gävle, Sandviken, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal planeras. Beroende på antal anmälda försöker vi ordna med anslutningar från Östersund, Kiruna m fl orter.

I Kristi Moder Marias katolska kyrka i Umeå firas Mässa och vi äter lunch som församlingen förberett. På Skellefteå stiftsgård äter vi middag, umgås och samtalar. Där övernattar vi också två nätter.

 

24 maj Förmiddag guidning i Landskyrkan med bl a den fina Mariabilden från medeltiden. Efter lunch åker vi mot Bure, där får vi höra mer om Klosterholmen, med medeltida användning av franciskermunkar. Kl 18:00 Mässa i S:ta Maria katolska kyrka i Skellefteå. Gemensam middag och samtal om temat ”att som Maria bära ut det glada budskapet”

 

25 maj den årliga vallfärden i Skellefteå vid Marie Besökelses fest. Procession ( ca 1,5 km i långsamtakt under bön och sång. Buss för den som har svårt att gå) tillsammans med församlingsbor och tillresta. Man brukar vara runt 100 personer. Mässa i S:ta Maria Katolska kyrka. Medhavd lunch. Kl 15:00 hemresa.

 

Pris: Vi söker bidrag som kan göra själva bussresan gratis, men resten måste man troligen betala själv, räkna med ca 1950,00/ person för boende och mat. Famije och ungdomsrabatter kan eventuellt ordnas vid behov.

 

Anmälan och betalning: Du anmäler dig på en anmälningsblankett, so kan fås på din  församlings expedition eller laddas ner som fil på www.norrldandsdekanat.n.nu menyn Vallfart.

Intresseanmälan senast 30 mars. Lämna blanketten på expeditionen eller maila till Monika Forslund; monikafld@hotmail.com.

Vid frågor kontakta Monika, på mail eller ring: 070 – 347 76 34.

Välkomna med!

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro