Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Man och kvinna till Guds avbild

Vad betyder det för våra relationer, för vår kroppslighet och vår sexualitet att vi är skapade till Guds avbild? Vad kan Jesu ord i Evangeliet få för praktiska konsekvenser i våra liv när det gäller dessa frågor?

Alla är hjärligt välkomna till ett mycket intressant föredrag av S. Sofie, OP.

Tid; 2 maj kl. 19

Lokal; Övre Salen, Församlingshemmet Kristus Konungens Kyrka, Göteborg.

I samarbete med studieförbundet Bilda.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Kristus Konungens kyrka
Parkgatan 14
41138 GÖTEBORG

Mer inom Religion och tro