Skip to main content

Fågel fenix – livsnära sånger och berättelser om kriminalvården

Fängelsepastor och Frälsningsofficer Roger Blomberg sjunger egna trubadurlåtar och berättar om sina erfarenheter från häktes- och fängelsearbetet utifrån sin bok Fågel fenix.

Roger Blomberg om boken:

”Jag har kallat boken ”Fågel Fenix” för en reflektions- och tänkebok. Den är skriven med utgångspunkt från min 15 åriga erfarenhet från fängelse- och häktesvärlden. Den handlar om människor jag mött, om ångest, problem men också förändring och glädjeämnen.”

Om författaren
Roger Blomberg är frälsningsofficer/pastor inom Frälsningsarmén och Equmenikakyrkan. Han bor i Närke och arbetar som fängelsepastor på Kumlaanstalten samt vid häktet i Örebro. Har även viss tjänst inom Frälsningsarmén på kåren i Örebro. 2016 kom hans femte bok ut: ”Fågel Fenix”, en reflexions- och tankebok som bygger på erfarenheter inom svensk kriminalvård. Han har tidigare skrivit boken ”Innanför murarna”, en roman om en fängelsepastor och hans upplevelser.

Fri entré. Välkomna!

Arrangemanget är ett tillfälle av måndagsträffen i samarbete med Frälsningsarmén. En dagledigträff med sång, musik, gemenskap, servering och inbjudna gäster. Kostnad för fikat är 40 kr. Mer info via Frälsningsarméns hemsida och kalender!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Folkhälsa

Mer inom Existentiella frågor