Skip to main content

Pilgrimsvandring på Lovön

Vi vandrar tillsammans i en yttre och inre resa, ofta under tystnad och ibland i samtalsform.

Vandringsetappen sker på både asfalt- och grusvägar liksom delvis i lättgången terräng. Ta med grova skor, vattenflaska och egen matsäck till kaffepauser och lunch. Stav är alltid praktiskt och det är ju en av pilgrimens sju nycklar.

Mötesplats

Pressbyrån vid Drottningholms slott.
Vi räknar med att avsluta vid Lovö kyrka kl. 15.00.

Ledare

Ingegerd Danielson, vandringsledare
Björn Danielson, stigfinnare
Lasse Vallmoss, kaplan, pastor i Abrahamsbergskyrkan

Anmälan och kontakt

Anmäl dig och ställ frågor till Lasse Vallmoss på lasse.vallmoss@abrahamsbergkyrkan.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro