Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Få MOD att stå upp för allas lika värde - en utbildningshelg

Nu bjuder vi på Bilda in till en utbildning för dig som har en ledarroll inom kyrkan. Under helgen får du nya verktyg i arbetet med mångfalds- och inkluderingsfrågor i din församling, och samtidigt ladda batterierna i en trivsam miljö.

Om MOD – Mångfald och dialog

MOD är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Konceptet bygger på lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner.

Syftet är skapa insikt och nya handlingsmönster på ett personligt och samhälleligt plan, även att människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Workshopledare är Robert Koss, Präst, ledarutvecklare och certifierad MOD-utbildare.

Praktisk information

Kring Stiftsgården finns fina stigar längs vattnet för lunchpromenad och under lördagkvällen kommer vi att nyttja spa- och relaxavdelningen. Ta med dig lämpliga kläder/badkläder! Boende i enkelrum, ange i anmälan om du vill dela rum med någon. Vi uppmuntrar samåkning och kollektiva färdmedel. Kontakta din kontaktperson på Bilda för hjälp med logistik kring eventuell samåkning.

Hålltider

Lördag
10:00 Incheckning och fika
10:30 Uppstart
12.00 Lunch och tid för promenad, samtal och reflektion
13.30 Workshop
15.00 Eftermiddagsfika
15.30 Workshop
18.00 Middag
20:00 Spa och egen tid

Söndag
7.45 Frukost
8.30 Morgonandakt i kapellet
10.00 Förmiddagsfika
10.30 Workshop
12.00 Lunch
13.00 Workshop
14.30 Eftermiddagsfika
15.00 Workshop
16:00 Slut

Med reservation för ändringar.

Anmälan

Anmälan vi sker via formuläret på denna sida senast 30 mars.
Ange i noteringsfältet om du har behov av specialkost eller om vi på annat sätt kan underlätta ditt deltagande!

Kostnad

Ordinarie pris: 3 900 kr
Cirkelledare i Bilda betalar: 1 900 kr (Du som cirkelledare har dessutom möjlighet att söka särskilt ledarutvecklingbidrag – kontakta din kontaktperson på Bilda)
Helpension – boende samt frukost, lunch och middag ingår.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Pedagogik och metodik