Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Teologidagar på Styrsö

STYRSÖ MISSIONSKYRKA
TEOLOGIDAGAR

I Styrsö Missionskyrka, med himmel och hav som fond, får vi lyssna på djupet, lära, smaka, reflektera och samtala innerligt om att känna, leva och tänka kristen tro. Fyra föreläsare, fyra respondenter och en framväxande konstinstallation formar samtalet tillsammans med alla deltagare. Ett dygn för dig som vill växa och mogna i tro och liv.

Lovisa Nyman, Ludvig Lindelöf, Susanne Wigorts Yngvesson och Thomas
Kazen, föreläser och ger inputs.
Hans Dahlgren församlingsutvecklare Region Väst, pastor i Equmeniakyrkan, Pär Alfredsson, chef för nationella enheten Equmeniakyrkan, Sara Häggström, doktorand vid THS, pastor i Equmeniakyrkan, Cia Möller, förskollärare, förskolechef, Saltkråkan Donsö ger särskild respons. Textilkonstnär Agneta Arnekvist tolkar dagarna.

Andakter, god mat liksom promenader i det vackra skärgårdslandskapet har sin givna del i
programmet. För dig som kommer resande väntar härliga sängar i de vackra retreatrummen.

FÖRELÄSNINGAR
Den nya gärningsläran?
– om vår tids krav på att leva ”rätt”. En ny
gärningslära tycks träda fram i vårt samhälle. Kommer gärningarna före tron? Vems blick lever vi inför?
Ludvig Lindelöf, präst i Carl Johans församling, Göteborg och Bergmankännare

Orten där smärtan ändrar riktning
Finns det mening med lidande?
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik vid THS

Praktisk feministisk eskatologi
– om en andlighet där vi vågar leva i vårt
beroende och i vår ändlighet
Lovisa Nyman, doktorand i systematisk teologi vid Lunds universitet och präst i Svenska kyrkan

Ur samma källa – Om viljan och verket och hjälpen att leva med dubbla jag. Vi tar med oss Paulus till människans forntid och undersöker hur instinkter och över¬levnadsstrategier blir synd
Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap vid THS, pastor i Equmeniakyrkan

DATUM
Fredag 12 april 10.15 – lördag 13 april 17.00
KURSKOSTNAD & MAT:
950 kr/pers

KURSKOSTNAD, MAT & LOGI:
Enkelrum 1590 kr
Dubbelrum 1390 kr/pers – Medboende anges
vid anmälan.
Sänglinne och handdukar medtages
Ange behov av boende under övriga upplysningar

SISTA ANMÄLNINGSDAG 26 MARS 2019

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Styrsö Missionskyrka
Styrsö Tångenväg 71
43084 STYRSÖ

Mer inom Ledarskap och pedagogik