Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Botanikkurs på Gotska Sandön, 23-28 juni 2019

Fältkurs med presentation av Gotska Sandöns unika natur och kultur. Dagliga vandringar och studier av växters och djurs extrema levnadsvillkor, öns olika vegetationstyper och spännande historia.

Kursen är öppen för alla naturintresserade, oberoende av förkunskaper. Fysisk förmåga att vandra upp till 20 km rekommenderas.

Anmälan senast den 9 maj (OBS max 15 deltagare, först till kvarn!)

Deltagaravgift: 1200 kr (betalas efter bekräftelse om antagning)

Kursledare: Mattias Iwarsson, med stor erfarenhet av Gotska Sandön. Se mer på mattiasbiologi.se

Bekräftelse på kursanmälan kommer senast 14 maj och då sker betalning av hela avgiften. Biljett och boende bokas därefter på www.sandoresor.se

För mer info om kursen se mattiasbiologi.se

Välkommen att besöka Sveriges enda Söderhavsö, en Nationalpark som i allt avviker från det vanliga i Sverige!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Hållbar utveckling

Mer inom Samhällsengagemang