Skip to main content

Existentiell storytelling - Ledarkurs

Uppdaterad:

I oktober har du möjlighet att gå en ledarkurs för att få påfyllning och prova på upplevelsebaserat lärande. Jörgen Krantz, improvisationsskådespelare och utbildad socionom, guidar oss genom olika sätt att skapa fördjupande samtal om existentiella frågor.

Existentiell Storytelling är en metodkurs för dig som vill ge eller redan erbjuder samtalsgrupper/mötesplatser för existentiella frågor och samtal. Till exempel en smågrupp i en församling, bokcirkel eller annan studiecirkel med fokus på livsfrågor. Här får du lära dig upplevelsebaserade metoder för undersökande och fördjupande samtal. Vi använder hela kroppen i vårt utforskande av världen – inte bara vårt intellekt.

De stora frågorna i livet har sällan några enkla svar. Samtidigt är de ofta avgörande för hur vi mår och förstår vår tillvaro. Den bärande idén i Existentiell Storytelling är att skapa rum för resonans. Ett mellanmänskligt delande där jag kan se och förstå mig själv genom dig och dina erfarenheter, där svaren jag söker kan finnas i de frågor du ställer. Där det stora och lilla, det personliga och allmänmänskliga blir något vi kan se, förstå och begripa lite mer i mötet med andra. 

Innehåll

Teman som kommer beröras är: 

Resonans: Att se, förstå och mötas bortom frågor och svar.

Storytelling: Att använda dramaturgiska grepp och begrepp för att förstå vardagens små och stora berättelser.

Ny utsiktsplats: Att se på en och samma händelse eller fråga ur flera perspektiv, från flera horisonter.

Speglande och gestaltande: Att använda poetiska, sinnliga och kreativa uttryck som väg till att möta existentiella frågor.

Sociodrama: Att göra världen runt omkring oss och dess komplexitet lite mer begriplig och hanterbar.

För dig som vill leda samtalsgrupper 

Kursen vänder sig till dig som har, kommer att ha eller vill förbereda dig för en ledande roll i en samtalsgrupp/mötesforum. Vid varje tillfälle kommer du få lära dig grunderna i en metod, ett förhållningssätt som du ser här ovan. Det kommer också ges utrymme för utbyte av frågor, erfarenheter och reflektioner mellan gruppdeltagarna. Vi använder inga färdigformulerade frågor här. Det går alltså bra att använda dessa metoder som komplement till befintliga frågor, till ett kursmaterial eller frågor som får uppstå i stunden på plats.

Kursen innehåller fem samlingar för en fast grupp.

Dagar: Start tisdag den 25 oktober till och med den 29 november.

Anmälan senast: 3 oktober

Kursledaren Jörgen Krantz

Jörgen arbetar sedan ca 20 år i mötet mellan scenkonst samt beteendevetenskap – med underhållning, livsberättelser och kulturbygge på arbetsplatser, som öppna kurser och metodkurser för ledare och utbildare. Han är skådespelare och konstnärlig ledare i performancegrupperna Teater X, Flow Family och BalkongEnsemblen. Jörgen är socionomutbildad vid Ersta Sköndal Högskola samt fortbildad psykodramatiker och improvisationsteaterskådespelare och sitter i styrelsen för Stiftelsen Institutet för Social Utveckling. 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Cirkelledarutbildning – distans

Cirkelledarutbildning – distans

Detta är en fortsättningsutbildning för dig som är cirkelledare eller skulle vilja bli cirkelledare hos oss, och som genomgått den webbaserade grundutbildnin...

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom videomöte
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 18:30 - 20:30
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer
Levande smågrupper

Levande smågrupper

Församlingen ÄR gemenskap. Det ligger i församlingens identitet, natur och DNA. Att mötas i den lilla gruppen är en stor del av gemenskapen. På denna ledarut...

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 18:30 - 20:30
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer
Vara nere – Ledarutbildning (Umeå)

Vara nere – Ledarutbildning (Umeå)

Leder du unga? Du kanske är ungdomsledare i en scoutkår, körledare, eller ledare på ungdomsläger? Då är den här utbildningen för dig.

 • Plats
  Umeå, Umeå kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Tisdag 18:00 - 21:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer