Skip to main content

Verksamhetsforum i Bilda Nord - Fokus: Folkbildning och församling

Du som är cirkelledare, ambassadör eller kontaktperson för folkbildningsverksamhet inom kyrklig verksamhet välkomnas till digitalt verksamhetsforum för samtal om folkbildning och församling!

Inför verksamhetsåret 2021 vill vi fördjupa dialogen med våra samverkande församlingar. I detta verksamhetsforum samtalar vi om prioriteringar och vägval inför kommande verksamhetsplan. Som grund för samtalet ligger den enkät som skickats ut till cirkelledare inom det kyrkliga området.

Bilda Nords nya regionchef Göran Rönnbäck medverkar och delar några tankar som han bär med in i arbetet framåt.

Detta forum hålls digitalt via videomötesverktyget Zoom. Närmare information om hur du ansluter till mötet skickas ut i god tid.

ANMÄLAN senast 24 september. Ange i noteringsfältet om vi kan göra något särskilt för att underlätta ditt deltagande!

Kyrkteamet i Bilda Nord/ Rolf Mörtzell, Cathrine Enkvist, David Johansson, Yonas Habtom, Maria Sundström och Kristoffer Fredriksson

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Pedagogik och metodik