Skip to main content

Lära för att leda - Cirkelledarutbildning på arabiska

Lära för att leda är Studieförbundet Bildas cirkelledarutbildning. Här ges du som cirkelledare möjlighet att tillsammans med andra cirkelledare reflektera och fundera kring ditt ledarskap och hur din grupp fungerar.

Utbildningen varvas med både föreläsningar och workshops och vi går igenom olika metoder, pedagogiska redskap och samtalstips. Dina erfarenheter är värdefulla och ett viktigt bidrag vid dessa utbildningstillfällen och vi lär oss tillsammans vilket gör att lärandet sker ständigt – vi blir aldrig färdiga. Du är viktig som ledare och Bilda vill genom detta utbildningstillfälle sätt stötta dig i din roll.

Cirkelledarutbildningen vänder sig till dig som är helt ny ledare eller om du som varit ledare i många år, oavsett ämne- och verksamhetsområde. Ämnen som tas upp under dagen är följande: Ledarrollen, Gruppens betydelse, Gruppens lärprocess, Konflikthantering, Folkbildningen/Bildas uppdrag och roll.

Kostnad: Kostnadsfri för cirkelledare inom Bilda. Vi bjuder på macka och resa.
Förberedelser inför utbildningsdagen: Om du inte har gjort vår webbaserade grundutbildning, behöver du har gjort den innan vi ses. Du hittar den på www.bilda.nu/ledare.
Anmälan: Anmäl dig här via hemsidan alternativt 019-601 53 50, begränsat antal platser. Behöver du specialkost eller har andra önskemål, meddela det vid anmälan i rutan notering. Vi önskar din anmälan senast den 20 april.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Studieförbundet Bilda, Västerås
Ateljégatan 4
72471 VÄSTERÅS

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Cirkelledarutbildning