Skip to main content

Förkonferens: KALLAD 2020

Varmt välkommen till förkonferens till KALLAD 2020. En dag med seminarier som berör ungas relation till kyrka och tro och hur kyrkan kan vara en resurs i ett samhälle där ungas psykiska ohälsa ökar. Medverkande är bland annat; Öyvind Tholvsen, Lena-Maria Doss, Magnus Jägerskog, Fredrik Wenell, Ruth Perrin m.fl..

Förkonferens: Kallad 2020
Dag: Fredag 20 mars
Plats: Campus Örebro, Akademi för Ledarskap och Teologi.

 

Program:

9.00 – drop in fika 

9.30 – Gud inte längre är självklar – ungdomar och kyrkan
             Öyvind Tholvsen, pastor Lugnetkyrkan Falun och Fredrik Wenell, lärare ALT
             Respons: Sam Wohlin, pastor och föreståndare Karlstads Pingstförsamling

10.45 – Hur mår unga och vad kan kyrkorna göra?
               Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, BRIS
             Respons: Lena-Maria Doss, själavårdslärare och studieledare, ALT

11:45 – Lunch, Kraka, Universitetet

13:00 – Is the faith of generation “snowflake” really melting? Understanding young   
            adult faith in the secular West.
            Ruth Perrin, forskare och församlingsplanterare i Durham, UK.
            Respons: Magnus Sternegård, Equmenia

 14:15 – Panelsamtal: Det är möjligt med bra ungdomsarbete!
            
Mikael Celinder, Bankeryds Missionsförsamling, Skander Kurtin,
             Regionsamordnare Equemenia och Staffan Hellström, Homechurch Forshaga
            Moderatorer:
Carin Dernulf och Jacob Ämterlind

15:15 – Avslutning

 

Avgift: 200 kr inkl mat och fika.
För dig som är anmäld till hela helgens KALLAD 2020 (20-22 mars) ingår även förkonferensen på Campus Örebro, Akademi för Ledarskap och Teologi. Det enda du behöver betala är för maten och fikat (100 kr). Ange ”Ja” på frågan om du är anmäld, vid anmälan för denna förkonferens så faktureras endast 100:- i deltagaravgift.
Deltagaravgiften faktureras och mailas som standard. Ange om annan ska faktureras för ditt deltagande.

Varmt välkommen! 

 

Arrangeras av: ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) i samverkan med Studieförbundet Bilda.

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro