Skip to main content

Sara Lidman som aktivist och talare

I den här studiecirkeln tittar vi närmare på Sara Lidmans talarkonst och agitation. Vi analyserar specifika tal av Sara Lidman och diskuterar hennes sätt att agitera och föra fram sina åsikter. Vari låg hennes särart, vad gjorde att hennes tal fick sådana genomslag? Anmäl dig redan nu för att garantera plats!

Sara Lidman avslutade nästan alla sina tal med “Lev!” En uppmaning! För att vi alla ska komma ihåg att vi faktiskt lever. Det är vi som måste ta ansvar, tänka, reflektera, protestera och agera -nu! Med Sara Lidmans starka engagemang hoppas denna studiecirkel inspirera till egna tal, insändare och debattartiklar.
Sara Lidmans tal har också inspirerat Ellenor Lindgren att göra ett electroniskt scenkonstverk ”Lev!” som visas på Stadsbiblioteket 30/12 2019 kl 14.00 (här finns mer info)

OBLIGATORISK ANMÄLAN HÄR!

Datum och tider
23 januari, torsdag  kl 18.00-20:15 Bilda i Skellefteå, Stationsgatan 15
6 februari,  torsdag  kl 18.00-20:15 Bilda i Skellefteå, Stationsgatan 15
20 februari torsdag  kl 18.00-20:15 Bilda i Skellefteå, Stationsgatan 15

 

Upplägg

Träff 1: Föreställningen “Lev” och föreläsning av Ellenor Lindgren
Samtal om föreställningen ”Lev!” och sedan ger Ellenor Lindgren en interaktiv föreläsning om Sara Lidman som talare och agitator.

Träff 2: Sara Lidman som talare och agitator – mänskliga rättigheter
Saras omfattande engagemang för mänskliga rättigheter är temat för denna träff där vi analyserar tre tal av Sara. Sara Lidman åkte i tidiga år till Sydafrika och upplevde apartheid på nära håll då hon blev arresterad för ”immorality act”, hennes förhållande till en svart man. Hon var också tidigt på plats i Vietnam och rapporterade hem till Sverige. Hon såg det som sin plikt att försöka föra fram en sanning om förhållandena i krigstid. Sara Lidman skrev också den första reportageboken i svensk historia, Gruva, som föranledde den 69 dagar långa gruvstrejken i LKAB.

Träff 3: Sara Lidman som talare – miljö och natur
Sara Lidman kom från en liten by i Missenträsk och hyste stor medkänsla och förståelse för människans beroende av miljön och naturen runt om sig. Hon var en motståndare till kärnkraft och skogsskövling och den kolonialisering hon ansåg Sverige bedrev av Norrland med dess utsugning på råvaror. Hon höll sitt eget försvarstal i Stenungsund 22 mars 1988 där hon ställdes inför rätta för “störande av ordning och ohörsamhet mot ordningsmakten”. Detta försvarstal ingår i studiematerialet och vi diskuterar också aktivism idag i bredare mening. När fungerar det? Hur kan man påverka opinionen genom civilt motstånd. Vad tycker du borde diskuteras flitigare i samhället idag?

Studiecirkeln är en del av BiblioBilda – arena för demokrati
Med målsättningen att vidga och vitalisera den demokratiska arenan samarbetar Studieförbundet Bilda Nord, Umeregionens folkbibliotek och Regionbibliotek Västerbotten under den gemensamma rubriken BiblioBilda – arena för demokrati. Syftet är att utöka och befästa folkbibliotekens och folkbildningens uppdrag att stärka demokratin. Läs mer på www.bilda.nu/bibliobilda

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Bilda
Stationsgatan 15
93133 SKELLEFTEÅ

Mer inom Samhällsengagemang

Mer inom Demokrati och jämställdhet