Skip to main content

Finns det plats för tro och religion i Sverige idag?

Ett samtal med troende från olika religioner

Hur är det att leva som troende i världens mest sekulariserade land? Hur ser krockarna ut? Går de att lösa?Vilka likheter ser vi i varandras tro och religion?

Välkommen till ett samtal om tro, vardag och samhälle mellan troende från olika religioner.

Samtalet leds av Anna Lindman, religions- och livsåskådningsjournalist på SVT.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro