Skip to main content

Första hjälpen till psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett av våra stora folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla. Med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar kan beredskapen öka hos oss alla. Vi kan i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande.

Välkommen till en tvådagarsutbildning 29-30/1 i programmet MHFA ”Första hjälpen till psykisk hälsa” (Mental Health First Aid)!

Programmet har utvecklats i Australien och översatts och anpassats till svenska förhållanden samt testats av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet.

 

I ”Första hjälpen till psykisk hälsa” får deltagarna kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnoserna och hur man kan upptäcka tecken på olika slag av psykiskt lidande. Du får lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Teori varvas med diskussioner, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

I MHFA-programmet finns tre inriktningar. Denna kurs riktar sig till dig som främst möter ungdomar. Kursen har ett ungdomsperspektiv med avsnitt om ungdomsutveckling, ätstörningar och självskadebeteende.  

Läs mer: www.mhfa.nu
Första hjälpen till psykisk hälsa
https://ki.se/nasp  

Kursen ges under förutsättning om minst 10 anmälda. Anmälan senast 13 januari.

Kursledare är Anders Facks och Frida Carlsson, båda verksamma inom Svenska kyrkan och utbildade instruktörer via Karolinska institutet.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Bilda Linköping
Fridtunagatan 2
58212 LINKÖPING

Mer inom Folkhälsa