Skip to main content

Bönen i centrum

Öppen föreläsning med temat Bönen i centrum.

Passet börjar med drop-in fika kl 9.30.

Även barnen är välkomna, de får undervisning på samma tema som de vuxna.

Vi äter en gemensam måltid till självkostnadspris på 50 kronor/tillfälle.

Välkomna!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro