Skip to main content

HLR - Utbildning i hjärt- och lungräddning

Välkommen på en heldag i hjärt- och lungräddning.

Varje år drabbas tusentals människor av olika akuta olycksfall. Den här utbildningen tar upp det mest grundläggande, hur man ska tänka och prioritera med en skadad person, hur man hjälper någon som har satt i halsen, hur man gör/agerar vid medvetslöshet och hur man stoppar blödningar. Utbildningen hålls av First Aid Swedens instruktörer som har genomgått specialutbildning i första hjälpen och hjärt- ochlungräddning.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Bilda Öst Stockholm
Rosenlundsgatan 13
11853 STOCKHOLM

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Cirkelledarutbildning