Skip to main content

"Mästerligt ledarskap, lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap”

Hans Jansson talar utifrån sin bok Mästerligt ledarskap. Del 2 av mötesserien med författaren Hans Jansson, Kungsporten Huskvarna.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Equmeniakyrkan Mohed
Näcktjärnsvägen 2
82692 SÖDERALA

Mer inom Religion och tro