Skip to main content

Lära för att leda - cirkelledarutbildning

Lära för att leda – cirkelledarutbildning

Du som är ledare i Bilda är välkommen till en utbildningsdag där vi vill ge dig verktyg och inspiration för ditt ledarskap.

På vår ledarutbildning kommer du att träffa andra ledare och tillsammans med dem samtala och reflektera kring viktiga områden i ledaruppdraget.
Vi tar upp ämnen som ledarskap, grupprocess, folkbildning och kommunikation.

Vi startar med fika kl. 09:00

Pris: Bilda bjuder dig som är ledare i någon av Bildas cirkelverksamheter.

Anmälan: Senast fredagen 4 oktober.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
KFUM Ungdomens hus
Huskvarnavägen 38
55454 JÖNKÖPING

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Pedagogik och metodik