Skip to main content

Porren - elefanten i rummet

En föreläsning om hur normer, porr och övergrepp hänger ihop.

Vad möter barn och unga på nätet?

Hur påverkas ungas hälsa av porrkonsumtion?

Hur pratar vi med barn och unga om porr och vad de möter på nätet?

Hur förebygger vi utsatthet online och offline?

Vad finns för hjälp för den som blivit beroende och vill ta sig ur?

 

I denna, del 2 av 2 föreläsningar, möter vi Nina Rung kriminolog, föreläsare och debattör

Båda tillfällen riktar sig till föräldrar, far- och morföräldrar, barn. och ungdomsledare, alla som i sitt yrkesliv eller på sin fritid kommer i kontakt med barn och unga.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Existentiella frågor

Mer inom Folkhälsa