Skip to main content

Studiecirkel - Spela aldrig Mozart

Spela aldrig Mozart

innefattar teaterföreställningen Spela Aldrig Mozart, samt tre studiecirkelstillfällen kring alla människors lika värde, och vikten av att vi tillsammans värnar ett demokratiskt samhälle.

Föreställningen spelas i Immanuelskyrkan (24/9 kl. 19.00), Jönköping. Studiecirkeln är förlagd till Bildas lokaler, Huskvarnavägen 38. Varje tillfälle innefattar två studiecirkelstimmar (90 minuter) vardera.

Onsdag 2 oktober, 18.30 Amnesty Jönköping
Mänskliga rättigheter – för vem? Amnesty Jönköping berättar om arbetet för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Du kan göra skillnad.

Onsdag 16 oktober, 18.30 Röda Korset
Vad vet vi om våra medmänniskor? Är du beredd att lyssna på andra människors levnadsöden och vad kan det tillföra ditt eget sätt att tänka.

Onsdag 23 oktober, 18.30 Bilda
Att vara modig! Bildas egen Dan Ahnberg kombinerar diskussion med individuella och gemensamma övningar.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Samhällsengagemang

Mer inom Demokrati och jämställdhet