Skip to main content

Kvinnofrukost 16 november

Ett forum för gemenskap och utbyte mellan kvinnor i Malmö

”Det lider mot Advent, förberedelse och väntan”. Marie Liljenberg lär oss små ting om julen.

Välkomna!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Existentiella frågor

Mer inom Folkhälsa