Skip to main content

Kvinnofrukost 19 oktober

Ett forum för gemenskap och utbyte mellan kvinnor i Malmö

”Act Svenska Kyrkan. Nytt namn – samma viktiga arbete”. Madeleine Anderberg informerar om ett nätverk med 150 kyrkor.

Välkomna!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Folkhälsa

Mer inom Existentiella frågor