Skip to main content

Diakoni - kristen tro i praktisk handling

Besök i Staffanstorp - ett samarrrangemang med S:t Staffans församling.

Diakon Elisabeth Östberg berättar om sitt arbete under rubiken Diagkoni – kristen tro i praktisk handling. Vad är diakoni? Vi får en kort historisk bakgrund till kyrkans sociala engagemang på kristen grund. Hur ser det diakonala uppdraget ut idag och i framtiden, och varför är det så olikga i olika församlingar?

Musiker från S:t Staffans församling medverkar med sång och musik.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Folkhälsa