Skip to main content

Besök av biskor Johan Tyrberg

Johan Tyrberg är präst i svenska kyrkan och sedan 2014 biskop i Lunds stift. Från år 1060 har det funnits biskopar i Lund. Den förste hette Henrik. Johan Tyrberg är den 69:e biskopen i ordningen. Biskor Johan håller en föreläsning om bön, där han utgår från sin bok ”En levande relation”.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Pingstkyrkan
Stora Södergatan 25
22223 LUND

Mer inom Folkhälsa