Skip to main content

Samhällsdialogen - Ryssland utan Putin, så mycket bättre!

En analys av utvecklingen i Ryssland efter Sovjetunionens fall och av ett alternativ till dagens regim.

STIG FREDRIKSON, har under större delen av sin journalistiska bana arbetet med utrikespolitik. Han har varit stationerad på flera platser i världen, inte bara i Moskva. Stig Fredrikson har följt utvecklingen i Sovjet och Ryssland under flera årtionden. Han menar att man ska skilja på dess regim, folk och land. Inte minst bekant från moskvatiden är hans uppdrag som hemlig kurir åt nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn. Hösten 2019 kommer en bok av Stig Fredrikson som är ett slags bokslut över Putin och Ryssland.

SÅNG/MUSIK: Gustaf Söderström.

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Samhällsengagemang

Mer inom Demokrati och jämställdhet