Ledarmaterial för smågruppsledarutbildning

 

Bild. SMågruppsledare i församling.Den lilla gruppen som träffas regelbundet och som i mötet med varandra ger växtkraft och energi har hög prioritet i Bilda.

Just därför har Bilda tagit fram en ledarhandledning för smågruppsledarutbildningar.

Med "den lilla gruppen" avses alltifrån hemgrupper som möts för att reflektera över kommande gudstjänst, cellgrupper som läser en bok eller en bibelstudiegrupp. Det kan också vara Alphaledare som vill få tips och råd för att utvecklas i sin gruppledarroll.

Vi märker att allt fler församlingar prioriterar den lilla gruppen. Nya ledare och utbildningar för församlingens smågruppsledare efterfrågas mer och mer. Därför har Bilda valt att ge ut ett material som särskilt vänder sig till smågruppsledare i församlingen. Författaren till materialet är Håkan Kenne, pastor inom EFK i Landskrona och även lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi. Materialet har också hämtat inspiration från Bildas metoder och övriga material.

Vill du inleda ett samarbete med Bilda eller anmäla din grupp som studiecirkel: ta kontakt med din Bildaregion.

Läs mer om levande smågrupper i församlingen här.

 

Om materialet

Materialet bygger på Lära för att leda (läs mer här) och är skräddarsytt för att utbilda smågruppsledare i församlingen. Det behandlar bland annat ledarskap, gruppen och grupprocesser, självkännedom och att leda det goda samtalet. Det innehåller också en hel del kopieringsunderlag.

Materialet gör sig bäst när man använder det i samband med kurser.

 

Beställ

Materialet kostar 100 kr och beställs från service@bilda.nu.