Bildas idéskrifter

 

Studieförbundet Bilda har hittills givit ut åtta idéskrifter. Klicka på omslagen för att läsa mer om skrifterna. 

Bild. Klicka för att läsa mer.

Resor till jordens medelpunkt – Swedish Christian Study Centre i Jerusalem 10 år. SLUT

 

Bild. Klicka för att läsa mer.

Utan musiken dör man – en idéskrift om Studieförbundet Bildas rockverksamhet: varför och hur.

 

Bild. Klicka för att läsa mer.

Det sanna, det goda, det sköna – en bildningsresa. Svensk folkbildning möter ortodoxa och österländska kyrkor.

 

Bild. Klicka för att läsa mer.

Ingen växer utan möten – om kunskapens och bildningens innebörder.

 

Bild. Klicka för att läsa mer.

Makten över meningen
– om demokratins förutsättningar.

 

Bild. Klicka för att läsa mer.

Motstånd och uppbyggelse
– om bildning och kutur i frikyrkorna.

 

Bild. Klicka för att läsa mer.

Deltagandets konst
– deltagaren och hennes erfarenheter är utgångspunkten och centrum i folkbildningens pedagogik.

 

 Bild. Klicka för att läsa mer.

Olikheter - en tillgång i praktiken

Om Bildas mångkulturella resa