Bildas idéskrifter

 

Bildas idéskrifter är fördjupningar kring specifika ämnen, som mångkultur, musikverksamhet, demokrati, deltagarkultur eller den ortodoxa kyrkan i Sverige.

Bild. Resor till jordens medelpunkt

Resor till jordens medelpunkt
– Swedish Christian Study Centre i Jerusalem 10 år. SLUT

Bild. Utan musiken dör man... Utan musiken dör man
– Studieförbundet Bildas rockverksamhet: varför och hur.

Bild. Det sanna, det goda, det sköna

Det sanna, det goda, det sköna – en bildningsresa 
Svensk folkbildning möter ortodoxa och österländska kyrkor

Bild. Ingen växer utan möten

Ingen växer utan möten
– om kunskapens och bildningens innebörder

Bild. Makten över meningen

Makten över meningen
– om demokratins förutsättningar

Bild. Motstånd och uppbyggelse

Motstånd och uppbyggelse
– om bildning och kutur i frikyrkorna

Bild. Deltagandets konst

Deltagandets konst
– deltagaren och hennes erfarenheter är utgångspunkten och centrum i folkbildningens pedagogik

Bild. Klicka för att läsa mer.

Olikheter - en tillgång i praktiken
Om Bildas mångkulturella resa

 

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur
Händer i dag!
Det finns inga arrangemang i dag.
Nyhetsarkiv Se fler arrangemang