Om att samarbeta med Bilda

 

På dessa sidor (se menyn till vänster) kan du läsa mer om hur det fungerar när man vill samarbeta med Studieförbundet Bilda. Vi ger också förslag på verksamhetsformer.

Några sammanfattande exempel på de bildningsresurser med vilka Bilda kan stödja stiftet och församlingarna:
• Bidrag till inköp av studiematerial och biblar (till exempel för konfirmandundervisningen).
• Stöd och hjälp med utbildningar.
• Stöd och hjälp med studiehandledningar
• Utbildningar av kateketer, ledare och förtroendevalda (t ex föreningsteknik, ledarskap, att leda volontärer).
• I enskilda fall ett visst ekonomiskt stöd för särskilda arrangemang
• I enskilda fall stöd med lokaler.

 

Läs mer: Varför rapportera till Bilda? Så funkar det - och förslag på verksamhetsformer. Klicka här för att få upp ett infoblad om hur det går till när man fyller i närvarolistan (.pdf, öppnas i ett nytt fönster).

Läs mer: Biskop Anders Arborelius om samarbetet med Bilda. Öppet brev till alla katolska församlingar i Sverige.

Läs mer: Bildas förbundsrektor Kerstin Enlund om samarbetet med Stockholms katolska stift. Öppet brev till alla katolska församlingar i Sverige.

Läs mer: Här finns en checklista som du kan använda som underlag i din församling när du initierar ett folkbildningsarbete. Ladda ner som .pdf.

Läs mer: Här finns en mall och checklista för timrapportering i de katolska församlingarna. Ladda ner som .pdf.

 

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur