Smågrupper i kyrkans liv

 

Här samlar vi material som kan vara inspiration för smågrupper i kyrkans liv. 

Smågrupper i kyrkans liv handlar om att erbjuda ledarträffar som kan inspirera, stärka och utveckla smågruppsledarna. Under tiden fram till sommaren 2012 kommer Bildas åtta regioner att satsa extra på ledarutbildningar för den här målgruppen, i ett projekt som vi kallar Levande smågrupper. Varje region kommer att erbjuda församlingarna inspirationsträffar.

Här finns mer information om levande smågrupper (fler inspirationstexter, aktuella nyhetsbrev och seminarier etc).

Här kan du läsa om levande smågrupper i stiftet Westminster, England, och om ett exempel i Sundsvall.

Här finns en intervju med amerikanska teologen JudyAnn Masters.

Här finns fem inspirationsfilmer från stiftet i Westminster, England.