Studiecirkel för ledare

 

Bild. Ledarboken.Genom att anordna en studiecirkel för ledargruppen, lär ni hur scoutprogrammet är uppbyggd med målspår.

Ni använder boken ”Ledaren – gör dig redo”. Målet med cirkeln är att lära hur scoutprogrammet ser ut och hur ni kan använda det i er kår. Genom cirkeln samtalar ni om viktiga sidor av scoutarbetet och planerar samtidigt verksamheten genom praktiska övningar.

 

Fördelar med en ledarcirkel

• Ni fördjupar er i hur det nya scoutprogrammet är upplagd.

• Ni stärker ledargruppen och samtalar om frågor som berör er som ledare.

• Ni lär hur ni planerar både i teorin och i praktiken utifrån det nya programmet. Det ni planerar kan ni sedan använda i kåren.

• En ledarcirkel är rolig och ni utvecklas som ledare!

 

Studieguide till ledarboken

Vi har tagit fram en studieguide som ni använder i er ledarcirkel. Den kan laddas ner här. Cirkeln är upplagd på 6 samlingar men ni kan också ha färre samlingar så länge ni uppfyller följande krav:

• Minst 3 sammankomster.

• Minst 9 studietimmar à 45 minuter.

• Minst 3 deltagare inklusive ledaren. För att räknas som deltagare krävs närvaro vid minst 3 tillfällen varav minst 1 av de 3 första sammankomsterna.

Om ni är osäker på hur ni ska lägga upp samlingarna, prata med ditt Bilda-kontor.

 

Anmäl er ledarcirkel här

Anmäl er ledarcirkel genom att fylla i ett papper och skicka in till Bilda.