Att utveckla smågrupper i församlingen

 

Bild.Levande smågrupper syftar till att, i samverkan med församlingar, stärka och utveckla smågrupper.

Levande smågrupper handlar om att erbjuda ledarträffar som kan inspirera, stärka och utveckla smågruppsledarna.

I Bilda spelar den lilla gruppen en viktig roll. Det finns stora möjligheter när några personer möts till gemenskap, samtal och omsorg och kan få stor betydelse för en människas växt och mognad. Det som ofta sker i en liten grupp av öppenhet, delaktighet och glädje är ovärderligt.

Här kan du läsa nyhetsbrev om Levande smågrupper

Här finns en lista på kontaktpersoner i Bilda