Kristen tro och teologi

 

Aktuella cirklar/utbildningar

Alla | Studiecirklar | Visa endast online
17-01-18
Jönköping
Kvällsbibelskola i Hovslätt med Lei...
Kristen tro/teologi BKF, Kristen tro i dialog
17-01-24
Göteborg
En dag om stressleraterad ohälsa, 2...
Kristen tro/teologi BKF
17-04-28
Göteborg
Teologidagar på Styrsö 28-29/4
Kristen tro/teologi BKF
     

Bild. Kristen tro och teologi handlar mycket om reflektion.

I Studieförbundet Bilda vill vi möjliggöra för människor att tillsammans med andra brottas med de existentiella frågorna.

Vi tror att det är spännande att fundera över kristen tro och de teologiska frågorna; att få möjlighet att samtala om vad man tror på och varför. Varför tror man som man tror i din kyrka, exempelvis?

Bilda har olika samtalsmodeller, studieplaner och tips på böcker som passar att använda i samtalen. Ett exempel är Livsnära samtal - samtal som fördjupar gemenskapen, och vidgar perspektiven, och ger alla möjlighet att bli sedda och komma till tals. Du kan också få tips och idéer för din Alphakurs.

Frälsarkransen kan också vara en metod att fördjupa sig i frågorna.

Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Konceptet menar att det inte räcker med att läsa eller lyssna till en text, man måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan man förstå Bibeltexten och komma den nära. Tillsammans i en grupp återskapas Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Läs mer på Bibliodramas egen webbplats (extern länk).


Om anmälan till studiecirkel eller utbildning
En anmälan är bindande, men kan återtas enligt reglerna om ångerrätt.
Läs mer om anmälningsvillkoren här.

För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Om hantering av personuppgifter vid anmälan
Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de tio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

Själva registret handhas fysiskt av SCB, på Folkbildningsrådets uppdrag, i enlighet med Personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd.

Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, för övergripande gruppstatistik på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering samt i forskningssyfte.

Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur
Händer i dag!
Det finns inga arrangemang i dag.
Nyhetsarkiv Se fler arrangemang