Kristen tro och teologi - från Alpha till Bibliodrama

 

Aktuella cirklar/utbildningar

Alla | Studiecirklar | Visa endast online
14-05-07
Kristianstad
Vila - full av liv - Retreat
Kristen tro/teologi BKF
14-05-13
Stockholm
Trons framtid – Kristen undervisnin...
Kristen tro/teologi BKF
14-05-13
Stockholm
Trons framtid – Thomas H. Groome be...
Kristen tro/teologi BKF
14-05-14
Stockholm
Trons framtid – Att undervisa och v...
Kristen tro/teologi BKF
14-05-15
Umeå
Trons framtid - Thomas H Groome bes...
Kristen tro/teologi BKF
14-05-15
Göteborg
Retreat - med enskild vägledning, 1...
Kristen tro/teologi BKF
14-06-01
Online
BREVSKOLA I KRISTEN TRO vt 2014
Kristen tro/teologi BKF
   1 2     Nästa Sista

Bild. Kristen tro och teologi handlar mycket om reflektion.

I Studieförbundet Bilda vill vi möjliggöra för människor att tillsammans med andra brottas med de existentiella frågorna.

Vad nu en sådan fråga kan handla om.

Vi tror att det är spännande att fundera över kristen tro och de teologiska frågorna; att få möjlighet att samtala om vad man tror på och varför. Varför tror man som man tror i din kyrka, exempelvis?

Bilda har olika samtalsmodeller, studieplaner, och tips på böcker som passar att använda i samtalen. Ett exempel är Livsnära samtal - samtal som fördjupar gemenskapen, och vidgar perspektiven, och ger alla möjlighet att bli sedda och komma till tals. Du kan också få tips och idéer för din Alphakurs.

Frälsarkransen kan också vara en metod att fördjupa sig i frågorna.

Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Konceptet menar att det inte räcker med att läsa eller lyssna till en text, man måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan man förstå Bibeltexten och komma den nära. Tillsammans i en grupp återskapas Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Läs mer på Bibliodramas egen webbplats (extern länk).


Bild.Om anmälan till studiecirkel eller utbildning

När du anmäler dig till en studiecirkel eller utbildning är anmälan alltid bindande. Läs mer om anmälningsvillkoren här. För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de nio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med
personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd fysiskt handhar själva registret. Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, övergripande gruppstatistik aggregerat på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering och i forskningssyfte. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.