Bildas logotyp

 

Bild.Vi får ibland frågan hur man ska tolka figuren i Bildas logotyp.

De två inre punkterna hänvisar till ett symboliskt möte mellan människor. Den tunna linjen som binder dem samman hänvisar till tankar och idéer som individerna utbyter.

Det är ett personligt växande tillsammans med andra.

De yttre punkterna hänvisar till Bildas verksamhet. De omfamnar och värnar om mötet. Men omfamningen är öppen i stället för sluten. Det visar vår syn på pedagogik och bildning. Linjerna mellan de yttre punkterna kan tolkas som ett släktskap. De hör ihop.

Redskapen för livet kan variera men det finns alltid en röd tråd dem emellan.

Sett med andra ögon visar symbolen en flamma. Det är en stiliserad bild av vårt brinnande engagemang - det bultande hjärtat.

Rörelsen i figuren är framåt- och uppåtriktad. Det är en viktig princip för oss, att tänka framåt. Vi finns här och nu. När här och nu flyttas framåt så tar vi nya initiativ.

Vi ska alltid befinna oss mitt i verkligheten.

Formen på logotypen hänvisar inte till något konkret objekt som en ko eller en häst. Därför kan figuren tolkas lite olika beroende på vem som tittar.

Det är också meningen.

Den fria tolkningen av omvärlden är varje människas rättighet. Det syns i vår logotyp.

Klicka här för att komma till en sida med logotyper i olika format.