Livstolkning

 

”Bildas mest övergripande verksamhetsidé kan sammanfattas i ordet livstolkning.”

Så står det i Bildas strategidokument Kartan & kompassen. Livstolkning är också ämnet för det projekt jag nu har förmånen att arbeta med. Livstolkning i vid mening.

Vad betyder det? Även om ordet väl säger ganska bra vad det handlar om, så har jag har förstått att det väcker olika bilder och känslor hos olika människor.

Så livstolkning är också ett ord som behöver tolkas.

Några ser främst substantivet Livstolkning – som kan tangera ordet Livsåskådning; det vill säga ett mönster, ett system, en formulerad hållning till livet, människan och samhället. Men i Bilda vill vi hellre fokusera på verbet: att tolka livet. Något som pågår, som inte blir färdigt. Vi försöker tolka livet, försöker göra det begripligt och hanterligt. Vi tolkar – och tolkar om.

Den här tolkningen sker ofta i samspel med andra. Vi behöver hjälp av andra människor att tolka livet. Att bolla med, pröva tankar och idéer mot, att lyssna till och komma på saker tillsammans med. Bilda-parollen ”ingen växer utan möten” säger precis vad det handlar om.

För oss som jobbar med folkbildning är det här ett närmast självklart perspektiv – att fokus ligger på processen och mötet, inte i första hand på vad som kommer ut i form av ett tydligt svar eller mätbart resultat. Folkbildning är också i första hand ett verb!

Livstolkande samtal och möten pågår hela tiden i Bilda. I olika grupper och i olika former. Majoriteten av dessa sker i smågrupper, i studiecirklar. Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa människor mötas i dialog och samtal – för att stärkas, bildas och utvecklas. För att förändras och hitta vägar att ta ansvar för både sitt eget liv och för utvecklingen av samhället.

Vi har också lång erfarenhet av att jobba med de stora existentiella frågorna om liv och död, mening och identitet. Här är vår ständiga utmaning att hitta relevanta ingångar till dessa frågor utifrån aktuella frågeställningar i tiden och samhället. Liksom att skapa mötesplatser där människor med olika erfarenheter och utgångspunkter kan samtala om livet. Ingen har monopol på livstolkningen.

En annan betydelse av att tolka är att översätta; att uttrycka och kommunicera något. Något som vi också är väl förtrogna med. Livstolkningen går som en röd tråd genom Bildas stora kulturverksamhet – oavsett om det gäller rock-, dans-, hantverksgrupper eller något annat. Alla dessa kreativa människor försöker på olika sätt tolka livet med hjälp av sina skapande uttryck.

Här innebär Bildas livstolkningsprofil att vi försöker lyfta fram det perspektivet; att vi fortsätter medvetandegöra och aktivt arbeta med det som är kreativitetens, konstens och kulturens insida och drivkraft – behovet av att tolka och uttrycka det som inte så lätt låter sig uttryckas på något annat sätt. Hur kan vi bli ännu bättre på det? Och hur kan vi ännu mer synliggöra det här perspektivet av kultur och konstnärligt skapande?

Det här vara bara några exempel på hur livstolkningen ständigt pågår inom Bildas verksamhet. En tanke med det här projektet är att också skapa nya mötesplatser där vi kan tolka livet tillsammans.

Så håll utkik – både på din hemort och här på webben!

Magnus Sundell, projektledare för Bildas projekt Livstolkning

 

Bild: Antonius Almaleh