Överåsfestivalen; Lyrical Fusion 5 maj 2012

Share |
.
Göteborg
 

Notering:  Kultur är lust, skönhet och kamp. Det är upp till varje människa att definiera vad detta innebär: att uttrycka vem man är och vad man tror på i mötet med andra. Kultur bygger identiteter och skapar mening i både tid och rum och genom kultur kan man förstå och vara med i världen. Bilda och Fryshuset inbjuder till en deltagarkulturfestival. En heldag med konserter, workshops, öppen scen, utställningar och mycket mer i en fascinerande och spännande miljö. Det behövs inte mer "amatörfestivaler", däremot behövs samlingsplatser där vi kan spela musik, dansa, skapa, skriva och inspirera och peppa varandra.

Lyrical Fusion är en jazzstil där man går efter känsla och uttryck. Flera dansgenre så som modern dans och jazz blandas.
Denna workshop vänder sig till dig som är 14 år och äldre.

Vill du vara med? Välkommen med din anmälan!
Ämne:  Modern konstdans
Cirkelnummer:  405840
Start:  05 maj
Dag och tid:  Lördag, 15:00 - 16:00
Timmar:  1
Tillfällen:  1
Pris:  50 SEK
 
 
 
 

Bild.Om anmälan till studiecirkel eller utbildning

När du anmäler dig till en studiecirkel eller utbildning är anmälan alltid bindande. Läs mer om anmälningsvillkoren här. För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de nio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med
personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd fysiskt handhar själva registret. Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, övergripande gruppstatistik aggregerat på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering och i forskningssyfte. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.