Överåsfestivalen; Lyrical Fusion 5 maj 2012

Share |
.
Göteborg
 

Notering:  Kultur är lust, skönhet och kamp. Det är upp till varje människa att definiera vad detta innebär: att uttrycka vem man är och vad man tror på i mötet med andra. Kultur bygger identiteter och skapar mening i både tid och rum och genom kultur kan man förstå och vara med i världen. Bilda och Fryshuset inbjuder till en deltagarkulturfestival. En heldag med konserter, workshops, öppen scen, utställningar och mycket mer i en fascinerande och spännande miljö. Det behövs inte mer "amatörfestivaler", däremot behövs samlingsplatser där vi kan spela musik, dansa, skapa, skriva och inspirera och peppa varandra.

Lyrical Fusion är en jazzstil där man går efter känsla och uttryck. Flera dansgenre så som modern dans och jazz blandas.
Denna workshop vänder sig till dig som är 14 år och äldre.

Vill du vara med? Välkommen med din anmälan!
Ämne:  Modern konstdans
Cirkelnummer:  405840
Start:  05 maj
Dag och tid:  Lördag, 15:00 - 16:00
Timmar:  1
Tillfällen:  1
Pris:  50 SEK
 
 
 
 

Om anmälan till studiecirkel eller utbildning
En anmälan är bindande, men kan återtas enligt reglerna om ångerrätt.
Läs mer om anmälningsvillkoren här.

För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Om hantering av personuppgifter vid anmälan
Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de tio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

Själva registret handhas fysiskt av SCB, på Folkbildningsrådets uppdrag, i enlighet med Personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd.

Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, för övergripande gruppstatistik på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering samt i forskningssyfte.

Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur
Händer i dag!

Bromma

Alla kan sjunga-kör med l...

Kovland

Naturens under - konst- o...

Luleå

Lovsångsdag med Bengt Joh...

Saltsjö-Boo, Nacka

Tre tisdagskvällar i Björ...

Stockholm

Utställningen Pray - bön ...

Sundsvall

Alphakurser

Umeå

Närmare Jesus

Nyhetsarkiv Se fler arrangemang