Lust att leda för körledare

Share |
.
Uppsala
 

Notering:  Lust att leda, hösten 2012 - våren 2013

Att leda människor i musik är något av det roligaste som finns!

Behovet av körledare växer ständigt och genom Lust att leda får du utbildning i viktiga ämnen som dirigering, repetitionsmetodik, röstlära och repertoarkännedom.
Utbildningen anpassas utifrån varje deltagares specifika behov.

Omfattning: 2 kvällar på hösten och 2 på våren samt en avslutande heldag 2013.

Lärare: Karin Eklundh

Tid: Onsdag 19 september + onsdag 14 november 2012 kl.18.30 - 21.30 (Vårens datum sätts i höst)
Plats: Bildas lokaler på S:t Olofsgatan 32 E i Uppsala.

Kursavgift: 750 kr (för hösten).

Anmälan görs via formulär nedan.

Sista anmälningsdag: 20 augusti 2012

Välkommen med din anmälan!
Ämne:  Körsång
Cirkelnummer:  407467
Lokal:  Bilda Uppsala, S:t Olofsgatan 32E, 75332, Uppsala
Cirkelledare:  Karin Eklundh
Start:  19 september
Dag och tid:  Onsdag, 18:30 - 21:30
Timmar:  22
Tillfällen:  5
Pris:  750 SEK
 
 
 
 

Om anmälan till studiecirkel eller utbildning
En anmälan är bindande, men kan återtas enligt reglerna om ångerrätt.
Läs mer om anmälningsvillkoren här.

För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Om hantering av personuppgifter vid anmälan
Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de tio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

Själva registret handhas fysiskt av SCB, på Folkbildningsrådets uppdrag, i enlighet med Personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd.

Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, för övergripande gruppstatistik på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering samt i forskningssyfte.

Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur
Händer i dag!

Bromma

Alla kan sjunga-kör med l...

Garphyttan

Stickcafé Biblioteket i G...

Saltsjö-Boo, Nacka

Tre tisdagskvällar i Björ...

Stockholm

Utställningen Pray - bön ...

Sundsvall

Alphakurser

Våmhus

Vi sjunger hjärna!

Värnamo

Filosofiskt café - behöve...

Örebro

Språkcafé

Nyhetsarkiv Se fler arrangemang