Barnkörläger på Skeppsholmen "Skeppsholmslägret"

Share |
.
Stockholm
 

Notering:  Barnkörläger på Skeppsholmen för 9-13 åringar den 18-21 juni 2012

Här blandar vi körsång och lek, tjärdoft från båtar och blomdoft från ängen, fotboll och hopprep på rasterna och målande och skapande i ateljéer.

Vi finns i en fantastisk kulturmiljö mitt i hjärtat av Stockholm. Från Skeppsholmen ser vi båtar, slottet, Djurgården och har nära till utbyte med många olika kulturmiljöer.

Tidsramarna är 9-16 varje lägerdag. Medtag egen lunch. Förmiddagsfrukt och eftermiddagsfika bjuder vi på. En vattenflaska är bra att ha med som man kan fylla på under dagen.

Under veckan:
Vi sjunger massor tillsammans med körpedagogerna Marie Bejstam och Charlotte Rider Norlander.
Vi får jobba i bildateljén tillsammans.
Vi gör den årliga Skeppsholmsrundan.

Bättre sommalov finns inte! Skeppsholmslägret genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda, Skeppsholmsgården, Scouterna och Kista Folkhögskola.

För mer info: www.skeppsholmslagret.se
OBS! Anmälan görs inte här nedanför utan på http://www.skeppsholmslagret.se/anmalan.htm

Sista anmälningsdag 23 maj.

Pris: 1200kr
Ämne:  Körsång
Cirkelnummer:  407341
Lokal:  Kulturfyren Skeppsholmen, Slupskjulsvägen 26A, 11149, Stockholm
Cirkelledare:  Marie Bejstam
Start:  18 juni
Dag och tid:  Måndag, 09:00 - 16:00
Timmar:  32
Tillfällen:  4
 
 
 
 

Bild.Om anmälan till studiecirkel eller utbildning

När du anmäler dig till en studiecirkel eller utbildning är anmälan alltid bindande. Läs mer om anmälningsvillkoren här. För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de nio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med
personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd fysiskt handhar själva registret. Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, övergripande gruppstatistik aggregerat på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering och i forskningssyfte. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.