Familjeverkstan

Share |
.
Växjö
 

Notering:  Familjeverkstan
Familjeverkstan riktar sig till alla föräldrar som är intresserade av att utveckla sitt föräldraskap.
I första hand är materialet avsett för föräldrar med barn i åldern 3–12 år.

Materialet är utarbetat av Statens Folkhälsoinstitut.
Omfattning
Studiecirkeln omfattar 6 träffar á 2-3 tim.

Familjeverkstan riktar sig till alla föräldrar som är intresserade av att utveckla sitt föräldraskap.
I första hand är materialet avsett för föräldrar med barn i åldern 3–12 år.

Hur det går till
Varje träff bygger på ett tema. Träffarna inleds med några korta filmsekvenser som skildrar vardagliga familjesituationer. Filmerna ger inga färdiga svar, utan fungerar som ett underlag för gruppens samtal och övningar.
Till Familjeverkstan hör även ett skriftligt föräldramaterial. Mellan träffarna får föräldrarna hemuppgifter med praktiska övningar.

Stärka samspelet
Syftet med Familjeverkstan är att stärka samspelet mellan barn och föräldrar.
Det sker genom att utveckla positiv uppmärksamhet, klar kommunikation och genomtänkt gränssättning.
Träffarna ska ge stöd och konkreta verktyg för detta.

Tema för träffarna
• Umgänge och lek
• Rutiner och förberedelser
• Uppmuntran
• Belöningar
• Välja Strider
• Gränser

Vilka står bakom?
Materialet Familjeverkstan är utarbetat av Statens Folkhälsoinstitut.
Studieförbundet Bilda har tecknat avtal med Statens Folkhälsoinstitut och
erbjuder studiecirklar i Familjeverkstan.
Välkommen att kontakta oss!

“Familjeverkstan är öppen för dig som vill fundera och arbeta med föräldraskap.
Du behöver inte tidigare varit i kontakt med Mission-skyrkan eller någon annan kyrka för att delta.”

Start den 15 mars, 29/3, 14/4, 26/4, 10/5, 24/5 2012

Alltid samma klockslag. kl 18.30-20.30.


Vi går igenom kursmaterialet, ser filmerna, samtalar, enkel fruktfika serveras vid träffarna och alla träffar avslutas med en kort andakt.

Avgiften är 150 kr/familj och inkluderar enkelt fika och kursmaterial.


För mer info: Cicci Hagevi, pastor i Missionskyrkan,
0470-70 64 42, cicci@missionskyrkanvaxjo.se
E-posta: cicci@missionskyrkanvaxjo.se

OBS! Anmäl er senast den 10 mars 2012 tack!
via www.bilda.nu eller till maria.emilsson@bilda.nu, 0470-794621. Först till kvarn gäller, max 8 familjer/grupp.

Varmt välkomna!


Arr: Kristen Förskola i Växjö, Missionskyrkan Växjö samt Bilda.
Ämne:  Uppfostran / föräldrakunskap
Cirkelnummer:  104911
Cirkelledare:  Agneta Malkan-Eriksson
Start:  15 mars
Dag och tid:  Torsdag, 18:30 - 20:30
Timmar:  12
Tillfällen:  6
Pris:  150 SEK
 
 
 
 

Bild.Om anmälan till studiecirkel eller utbildning

När du anmäler dig till en studiecirkel eller utbildning är anmälan alltid bindande. Läs mer om anmälningsvillkoren här. För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de nio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med
personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd fysiskt handhar själva registret. Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, övergripande gruppstatistik aggregerat på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering och i forskningssyfte. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.