Familjeverkstan

Share |
.
Växjö
 

Notering:  Familjeverkstan
Familjeverkstan riktar sig till alla föräldrar som är intresserade av att utveckla sitt föräldraskap.
I första hand är materialet avsett för föräldrar med barn i åldern 3–12 år.

Materialet är utarbetat av Statens Folkhälsoinstitut.
Omfattning
Studiecirkeln omfattar 6 träffar á 2-3 tim.

Familjeverkstan riktar sig till alla föräldrar som är intresserade av att utveckla sitt föräldraskap.
I första hand är materialet avsett för föräldrar med barn i åldern 3–12 år.

Hur det går till
Varje träff bygger på ett tema. Träffarna inleds med några korta filmsekvenser som skildrar vardagliga familjesituationer. Filmerna ger inga färdiga svar, utan fungerar som ett underlag för gruppens samtal och övningar.
Till Familjeverkstan hör även ett skriftligt föräldramaterial. Mellan träffarna får föräldrarna hemuppgifter med praktiska övningar.

Stärka samspelet
Syftet med Familjeverkstan är att stärka samspelet mellan barn och föräldrar.
Det sker genom att utveckla positiv uppmärksamhet, klar kommunikation och genomtänkt gränssättning.
Träffarna ska ge stöd och konkreta verktyg för detta.

Tema för träffarna
• Umgänge och lek
• Rutiner och förberedelser
• Uppmuntran
• Belöningar
• Välja Strider
• Gränser

Vilka står bakom?
Materialet Familjeverkstan är utarbetat av Statens Folkhälsoinstitut.
Studieförbundet Bilda har tecknat avtal med Statens Folkhälsoinstitut och
erbjuder studiecirklar i Familjeverkstan.
Välkommen att kontakta oss!

“Familjeverkstan är öppen för dig som vill fundera och arbeta med föräldraskap.
Du behöver inte tidigare varit i kontakt med Mission-skyrkan eller någon annan kyrka för att delta.”

Start den 15 mars, 29/3, 14/4, 26/4, 10/5, 24/5 2012

Alltid samma klockslag. kl 18.30-20.30.


Vi går igenom kursmaterialet, ser filmerna, samtalar, enkel fruktfika serveras vid träffarna och alla träffar avslutas med en kort andakt.

Avgiften är 150 kr/familj och inkluderar enkelt fika och kursmaterial.


För mer info: Cicci Hagevi, pastor i Missionskyrkan,
0470-70 64 42, cicci@missionskyrkanvaxjo.se
E-posta: cicci@missionskyrkanvaxjo.se

OBS! Anmäl er senast den 10 mars 2012 tack!
via www.bilda.nu eller till maria.emilsson@bilda.nu, 0470-794621. Först till kvarn gäller, max 8 familjer/grupp.

Varmt välkomna!


Arr: Kristen Förskola i Växjö, Missionskyrkan Växjö samt Bilda.
Ämne:  Uppfostran / föräldrakunskap
Cirkelnummer:  104911
Cirkelledare:  Agneta Malkan-Eriksson
Start:  15 mars
Dag och tid:  Torsdag, 18:30 - 20:30
Timmar:  12
Tillfällen:  6
Pris:  150 SEK
 
 
 
 

Om anmälan till studiecirkel eller utbildning
En anmälan är bindande, men kan återtas enligt reglerna om ångerrätt.
Läs mer om anmälningsvillkoren här.

För alla platser gäller principen om först till kvarn. Anmäler sig fler personer än vad som finns plats för hamnar du på en väntelista.

Bilda reserverar sig för eventuella felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Bilda äger ingen skyldighet att genomföra cirkel/utbildning om för få personer anmäler sig. Även av andra orsaker kan cirklar/utbildningar behöva flyttas eller ställas in. Vid helt inställd cirkel/utbildning återbetalas eventuell anmälningsavgift.

Som deltagare i vår verksamhet är du försäkrad. Läs mer här!

Om hantering av personuppgifter vid anmälan
Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag.

Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in från de tio studieförbunden (varav Bilda är ett) som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

Själva registret handhas fysiskt av SCB, på Folkbildningsrådets uppdrag, i enlighet med Personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd.

Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, för övergripande gruppstatistik på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering samt i forskningssyfte.

Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Hittade du inga aktuella cirklar på det ämne du sökte? Studieförbundet Bilda arbetar med att erbjuda god folkbildning runtom i landet, ofta i samverkan med våra medlemsorganisationer. Här kan du läsa mer om hur du själv kan starta en studiecirkel.

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur
Händer i dag!

Boden

Evangelium.nu

Bromma

Alla kan sjunga-kör med l...

Saltsjö-Boo, Nacka

Tre tisdagskvällar i Björ...

Stockholm

Utställningen Pray - bön ...

Storvreta

Musik mot vinterdepressio...

Sundsvall

Alphakurser

Växjö

Växjö Gospelfest 2016

Nyhetsarkiv Se fler arrangemang