Aktuellt

Share |
.

Musikpedagog/samordnare (50%) för musikskolan I Betelkyrkan, Hägersten

Nu söker vi en musikpedagog/samordnare för musikskolan i Betelkyrkan, Hägersten. Du kommer ha huvudansvar för församlingens musikskola med dess elever och lärare. Välkommen in med din ansökan!


Om tjänsten:
Hägerstens baptistförsamling bedriver sedan 30 år en omfattande verksamhet bland barn och unga i form av en musikskola i församlingens kyrka, Betelkyrkan. Under våren 2016 omfattar verksamheten ca 250 elever i 27 pop/rockgrupper samt piano-, sång- och gitarrundervisning. Dessa verksamheter bedrivs med ett övningstillfälle per vecka tillsammans med totalt fem ledare. Musikskolans elever medverkar regelbundet olika typer av evenemang.”

Tjänsten som Musikpedagog/samordnare på 50 % innebär ett huvudansvar för församlingens musikskola med dess elever och lärare. Vi ser därför gärna att du som söker har både musikalisk och pedagogisk kompetens samt erfarenhet av arbetsledning, samordning och administration. Du bör även ha förståelse för vad det innebär att arbeta i en församling, med respekt för de kristna värderingar som verksamheten vilar på. Verksamheten genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda, som också står som arbetsgivare för Musikpedagogen/samordnaren.
Bostad kan eventuellt ordnas av Hägerstens baptistförsamling, men inte garanteras.

 

Om församlingen:
Hägerstens baptistförsamling är en liten församling med nio medlemmar. Men med 266 betjänade så finns det många som på olika sätt ser Betelkyrkan som sin kyrka. Den omfattande musikverksamheten har under årens lopp skapat ett nätverk av människor i området och Betelkyrkan är ett betydelsefullt sammanhang för dem. Församlingen har sedan några år tillbaka påbörjat ett arbete för att utveckla Betelkyrkans verksamhet så att församlingen också möter vuxnas behov på ett tydligare sätt.


Församlingen genomför 3–4 gudstjänster per termin. Församlingens önskan är att gemenskap, gudstjänster och verksamhet ska utvecklas av dem som deltar och möts i Betelkyrkan. Atmosfären och den miljö som Betelkyrkan står för inbjuder människor att bli delaktiga och skapa relationer till varandra. Vi ser det som mycket angeläget att musikverksamhet och församlingsliv präglas av denna öppenhet och generositet. Tillsammans vill vi fördjupa våra relationer till varandra och till Gud.


Läs mer om församlingen på www.betelkyrkan.org


Ansökan:
Ansökan till tjänsten som Musikpedagog/samordnare på 50 % skickas per e-post till betelkyrkan.hagersten@gmail.com. Senast 30 juni 2016 vill vi ha din ansökan.

Det går också bra att kontakta Kristina för mer information:
Kristina Rauséus Forsberg, församlingens ordförande, 070-850 92 32.

 
 

Logga in

Bild. Klicka här för startsidan för Bildas studiecenter i Jerusalem
Bild. Klicka här för startsidan för Bildamusik.nu
Bild. Klicka här för startsidan för Ortodox bildning och kultur
Bild. Klicka här för startsidan för Bildning och kultur i frikyrkorna
Bild. Klicka här för startsidan för Katolsk bildning och kultur
Händer i dag!

Halmstad

Hantverksmarknad

Frukostar, sommarnätter o...

Jönköping

Sommarkväll på Café 93

Söderhamn

Musik Söderhamn - vernis...

Nyhetsarkiv Se fler arrangemang